Insight Haptotherapie

Insight biedt ook haptoherapie aan. Soms is het belangrijk te onderkennen dat je niet alles zelf - in je eentje - kunt oplossen. Haptotherapie kan dan een heel goede stap zijn naar een leven waarin je meer balans en rust ervaart.

Insight haptotherapie

In onze huidige maatschappij gaat het vaak vooral om presteren en effectiviteit. Er wordt veel gevraagd van ons verstand, onze ratio. Aandacht voor hoe we ons voelen lijkt minder belangrijk, terwijl een mens een geboren voeler is. Je eerste levensmaanden of zelfs -jaren zijn woordeloos: je beleeft de wereld om je heen vanuit je gevoel. Je voelt of je welkom bent (of niet), je voelt of het veilig is (of niet), je voelt of je gezien wordt (of niet). Ook als volwassene check je deze dingen op je gevoel in elke nieuwe situatie, in elk nieuw contact. Deze wereld van effectiviteit kan aanleiding geven om gevoelens weg te stoppen, in plaats van ze te onderzoeken. Negeren van gevoelens heeft invloed op wie je bent en hoe je contact maakt met anderen. Juist de beleving van gevoelens en de manier waarop emoties deel uit maken van ons dagelijkse sociale leven staan centraal binnen de haptonomie. De haptonomie omschrijft een mensvisie: De mens is een affectief wezen. De mens is in balans en zit lekker in zijn lijf als verstand en gevoel samenwerken: als wat je denkt, wat je voelt en wat je daar vervolgens mee doet op een lijn zit. Dan ben je in verbinding met jezelf en met je omgeving, dan leef je optimaal!

Lees verder op Insighthaptotherapie.nl

Haptotherapie in Huizen, Baarn en 't Gooi.
insighthaptotherapie.nl  //